2006年10月17日 (火)

baby

hon jitu ha sanfujinka he jyusin suru hi desita yomekara mail ga hiruni arimasita kyo de 10shu to 6niti asude 11shume ni narusoudesu. yoteibi ha 2007 5/9 dasoudesu kyo ha kanzen ni atama to karada to teasi ga mieta soudesu kamisama arigatougozaimasu

|